360 gruppträning

  • Cross Training E360-serien

    Cross Training E360-serien

    E360-serien tillhandahåller fem varianter för olika gruppträningsbehov för att möta motsvarande korsträningsprogram.Mot väggen, i hörnet, fristående eller täckande en hel studio.E360-serien med 5 varianter kan ge en personlig plattform för teamträning på nästan vilken plats som helst, och spelar en viktig stödjande roll i olika teamträningar.